0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده کازینو زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
World
NBA 2K22 3x3
LA Clippers 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۱:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۲۲:۰۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۱۳
۱۰
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۱:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۷
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۲۲:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۰:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۰:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۸
۱۲
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۱:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۳:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۷
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۹:۲۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۹
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۹:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۱۳
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۱:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۳
۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۳:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۵
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۴:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۹:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۰:۱۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۰:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۱۳
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۶:۰۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۰:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۱:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۲:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۳:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۴:۴۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۸
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۵۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۳
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۱:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۱۳
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۷:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۸:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۲۰:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۲۱:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۰:۰۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۰:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۰:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۰:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۳
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۴
۱۲
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۲:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۲:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۳:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۴:۲۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۴:۳۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۵:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۰۵:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۲
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۶:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۸:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۰
۱۲
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۹:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۰:۰۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۰:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۱:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۶
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۱:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۲:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۷
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۴:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۴:۵۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۵:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۵:۵۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۱۰
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۶:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۳
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۶:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۷
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۶:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۲۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۵
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۹:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۵
۱۱
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۹:۴۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۴
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۲۰:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۲
۴
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۲۱:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۱
۸
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۲۱:۲۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۹
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۳:۰۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۸
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۰۱:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۱:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۵
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۲:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۶
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۲:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۴:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۴:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۵:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۵:۲۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۸
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۵:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۶:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۰۶:۴۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۶:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۵
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۸
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۰۷:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۴
۱۶
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۷:۳۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۷:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۹
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۰۷:۵۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۶
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۰۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۰۸:۱۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۶
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۰۸:۲۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۵
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۰۸:۳۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۰۹:۴۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۳
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۰:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۸
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۱:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۷
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۱:۱۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۱:۳۵
LA Clippers 2K22 3x3
۲
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۲:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۲:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۹
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۲:۳۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۲:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۳
۱۶
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۲:۵۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۶
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۳:۲۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۳:۳۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۸
۱۱
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۴۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۲
۱۴
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۳:۵۵
LA Lakers 2K22 3x3
۶
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۴:۰۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۵
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۴:۱۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۴
۱۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۱۴:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۲
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۴:۴۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۸
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۵:۰۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۶
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۵:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۵:۴۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۸
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۶:۳۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۷
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۱۶:۴۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۷:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۴
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۱۷:۱۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۶
۱۱
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۱۷:۲۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۷:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۳
۱۱
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۷:۵۵
Toronto Raptors 2K22 3x3
۴
۱۱
LA Lakers 2K22 3x3
Finished
۱۸:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۲
۱۰
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۸:۱۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۱۱
۹
Miami Heat 2K22 3x3
Finished
۱۸:۲۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۹
۱۱
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۸:۳۵
Phoenix Suns 2K22 3x3
۱۱
۹
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۱۸:۵۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۹
Denver Nuggets 2K22 3x3
Finished
۱۹:۰۵
Boston Celtics 2K22 3x3
۱۰
۱۲
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۱۹:۱۵
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
۱۱
۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
Finished
۱۹:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۱
۱
Boston Celtics 2K22 3x3
Finished
۲۰:۰۵
LA Clippers 2K22 3x3
۱۱
۹
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۰:۱۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۴
Toronto Raptors 2K22 3x3
Finished
۲۰:۵۵
Golden State Warriors 2K22 3x3
۱۱
۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۱:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۴
۱۱
Phoenix Suns 2K22 3x3
Finished
۲۲:۱۵
Miami Heat 2K22 3x3
۱۱
۷
Chicago Bulls 2K22 3x3
Finished
۲۲:۳۵
LA Lakers 2K22 3x3
۱۱
۷
Milwaukee Bucks 2K22 3x3
Finished
۲۲:۴۵
Denver Nuggets 2K22 3x3
۷
۱۱
LA Clippers 2K22 3x3
Finished
۲۲:۵۵
Chicago Bulls 2K22 3x3
۱۰
۹
Golden State Warriors 2K22 3x3
inprogress
۲۳:۱۵
Boston Celtics 2K22 3x3
-
-
LA Lakers 2K22 3x3
بازی شروع نشده است
۲۳:۲۵
World
NBA 2K22 Cyber League
Chicago Bulls (Cyber)
۱۲۸
۱۳۳
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۶:۵۰
Golden State Warriors (Cyber)
۱۲۶
۱۳۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۲:۱۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۵۲
۱۳۴
Brooklyn Nets (Cyber)
Finished
۰۱:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۰۸
۱۲۸
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۶:۱۰
Indiana Pacers (Cyber)
۱۲۴
۱۱۴
Miami Heat (Cyber)
Finished
۰۸:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۳۵
۱۱۷
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۸:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۳۵
۱۱۴
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۰:۵۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۲۶
۱۲۸
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۲۰:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۷
۱۳۹
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۰:۵۰
Boston Celtics (Cyber)
۱۰۹
۸۵
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۲:۵۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
۱۲۳
۱۳۲
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۴:۱۰
Washington Wizards (Cyber)
۱۲۰
۱۳۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۸:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۱۰۷
۱۱۶
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۹:۳۰
Miami Heat (Cyber)
۱۲۱
۸۴
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۲:۵۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۲۷
۱۰۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۴:۱۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۱۱
۹۵
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۵:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۸
۱۲۰
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۶:۱۰
Los Angeles Clippers (Cyber)
۱۰۱
۱۱۷
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۹:۳۰
Indiana Pacers (Cyber)
۱۰۰
۱۲۶
Philadelphia 76ers (Cyber)
Finished
۲۰:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۸
۹۶
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۰:۱۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۲
۸۴
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۳:۳۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۱۹
۱۰۸
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۰۴:۵۰
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۷
۱۱۱
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۰۵:۳۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۲۲
۱۲۶
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۶:۵۰
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۳۱
۱۰۳
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۷:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۹۴
۱۲۶
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۰:۱۰
Chicago Bulls (Cyber)
۱۲۹
۱۱۹
Charlotte Hornets (Cyber)
Finished
۱۱:۳۰
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۳۶
۱۲۲
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۲:۱۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۲۴
۱۲۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۳:۳۰
Memphis Grizzlies (Cyber)
۹۸
۹۶
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۱۴:۵۰
Denver Nuggets (Cyber)
۱۲۸
۱۰۵
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۷:۳۰
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۲۶
۱۱۵
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۱۸:۵۰
Portland Trail Blazers (Cyber)
۱۱۷
۱۲۲
Phoenix Suns (Cyber)
Finished
۲۱:۳۰
Dallas Mavericks (Cyber)
۱۰۳
۱۰۱
Los Angeles Lakers (Cyber)
inprogress
۲۲:۱۰
Utah Jazz (Cyber)
۴۲
۶۱
Golden State Warriors (Cyber)
inprogress
۲۲:۵۰
Washington Wizards (Cyber)
-
-
Charlotte Hornets (Cyber)
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
World
NBA 2K20 Cyber League
Atlanta Hawks (Cyber)
۷۵
۷۷
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۱:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۵۹
۶۹
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۱:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۸
۶۶
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۳:۲۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۰
۵۶
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۵:۵۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۵۹
۶۶
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۰۷:۵۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۶
۷۷
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۸:۱۷
Orlando Magic (Cyber)
۶۴
۷۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۰:۱۷
Phoenix Suns (Cyber)
۵۴
۶۹
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۰۲:۲۷
Golden State Warriors (Cyber)
۸۳
۵۵
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۰۳:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۸۳
۶۱
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۰۳:۴۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۶۶
۷۸
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۰۴:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۲
۸۷
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۰۶:۵۷
Golden State Warriors (Cyber)
۷۴
۷۹
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۰:۲۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۵
۶۸
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۴:۳۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۴
۶۹
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۱۹:۰۷
Oklahoma City Thunder (Cyber)
۷۱
۷۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۲۱:۵۷
New York Knicks (Cyber)
۸۶
۸۰
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۲:۰۷
New York Knicks (Cyber)
۷۸
۹۰
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۰۴:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۷
۸۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۳۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۵
۶۴
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۰۷:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۹۲
۵۷
New York Knicks (Cyber)
Finished
۰۹:۴۷
Indiana Pacers (Cyber)
۶۸
۶۵
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۱:۴۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۸۰
۷۲
Chicago Bulls (Cyber)
Finished
۱۲:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۸۳
۶۹
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۲:۴۷
New York Knicks (Cyber)
۸۷
۸۸
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۳:۵۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۶۸
۷۶
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۴:۱۷
San Antonio Spurs (Cyber)
۶۹
۸۷
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۱۴:۵۷
Atlanta Hawks (Cyber)
۸۱
۷۳
New York Knicks (Cyber)
Finished
۱۶:۱۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۷۳
۹۰
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۱۷:۴۷
Phoenix Suns (Cyber)
۶۴
۷۲
Minnesota Timberwolves (Cyber)
Finished
۱۸:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۷۵
۸۳
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۲۰:۰۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۲
۵۲
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۲۲:۱۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۰
۸۵
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۲:۳۷
New York Knicks (Cyber)
۵۰
۴۶
Detroit Pistons (Cyber)
inprogress
۲۲:۵۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۵۴
۸۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۰:۳۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۵۴
۸۴
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۱:۲۷
Orlando Magic (Cyber)
۷۶
۵۴
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۰۵:۰۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
-
-
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۰۶:۱۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
۷۹
۷۱
New Orleans Pelicans (Cyber)
Finished
۰۸:۳۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۷۱
۴۲
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۰۹:۲۷
Sacramento Kings (Cyber)
۵۴
۸۷
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۰:۰۷
New Orleans Pelicans (Cyber)
۶۸
۷۵
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۱:۲۷
Denver Nuggets (Cyber)
۸۵
۷۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۳:۰۷
Golden State Warriors (Cyber)
۶۲
۷۷
Los Angeles Clippers (Cyber)
Finished
۱۵:۳۷
Atlanta Hawks (Cyber)
-
-
Cleveland Cavaliers (Cyber)
Finished
۱۵:۵۷
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۷۳
۹۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۶:۳۷
Memphis Grizzlies (Cyber)
۷۴
۶۹
Orlando Magic (Cyber)
Finished
۱۷:۲۷
New York Knicks (Cyber)
۵۱
۷۶
Detroit Pistons (Cyber)
Finished
۱۸:۳۰
Sacramento Kings (Cyber)
۶۴
۷۲
Denver Nuggets (Cyber)
Finished
۱۹:۲۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۸۱
۵۵
Atlanta Hawks (Cyber)
Finished
۱۹:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۶۳
۶۶
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۰:۴۷
Dallas Mavericks (Cyber)
۷۶
۸۲
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۲۱:۰۷
World
E-Basketball H2H GG League - 4x5mins
Golden State Warriors (DEANO)
۶۱
۶۵
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
Finished
۰۳:۱۴
Brooklyn Nets (HARLEM)
۹۲
۸۲
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۶:۰۰
Milwaukee Bucks (DRAGON)
۵۷
۵۱
Los Angeles Clippers (SPOOKY)
Finished
۱۵:۲۴
Boston Celtics (SXM)
۵۸
۶۱
Milwaukee Bucks (FREX)
Finished
۱۶:۵۰
Los Angeles Clippers (LANES)
۵۳
۶۴
Boston Celtics (HUNCHO)
Finished
۰۰:۴۴
Los Angeles Lakers (ISSE)
۵۴
۶۴
Brooklyn Nets (SPARKZ)
Finished
۰۳:۴۶
Los Angeles Clippers (SPARKZ)
۶۷
۶۰
Phoenix Suns (Deano)
Finished
۰۶:۲۶
Philadelphia 76ers (Huncho)
۸۳
۹۰
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۹:۱۶
Golden State Warriors (QUAKE)
۶۶
۸۹
Brooklyn Nets (THE PROCESS)
Finished
۱۹:۰۸
Brooklyn Nets (SPARKZ)
۶۰
۶۳
Golden State Warriors (DEANO)
Finished
۰۰:۰۰
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
۶۰
۵۵
Golden State Warriors (DEANO)
Finished
۰۰:۳۴
Milwaukee Bucks (Active PG)
۷۵
۵۸
Los Angeles Clippers (LANES)
Finished
۰۲:۵۲
Philadelphia 76ers (Huncho)
۹۷
۶۹
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۷:۴۰
Phoenix Suns (Deano)
۵۱
۴۷
Milwaukee Bucks (ISSE)
Finished
۰۹:۳۸
Boston Celtics (QUAKE)
۶۶
۵۸
Milwaukee Bucks (DRAGON)
Finished
۱۱:۰۸
Los Angeles Clippers (SPOOKY)
۴۹
۶۱
Boston Celtics (QUAKE)
Finished
۱۳:۳۰
Boston Celtics (QUAKE)
۷۲
۶۳
Phoenix Suns (THE PROCESS)
Finished
۱۴:۵۲
Milwaukee Bucks (DRAGON)
۶۲
۵۳
Phoenix Suns (THE PROCESS)
Finished
۱۵:۵۶
Brooklyn Nets (THE PROCESS)
۷۵
۷۷
Golden State Warriors (QUAKE)
Finished
۱۶:۲۸
Boston Celtics (SXM)
۵۴
۵۰
Los Angeles Clippers (JD)
Finished
۱۷:۵۴
Los Angeles Lakers (SPOOKY)
۶۱
۵۱
Golden State Warriors (QUAKE)
Finished
۱۸:۰۰
Los Angeles Lakers (SPOOKY)
۶۲
۷۲
Brooklyn Nets (THE PROCESS)
Finished
۱۸:۳۰
Milwaukee Bucks (FREX)
۷۴
۵۷
Los Angeles Clippers (JD)
Finished
۱۹:۳۰
Phoenix Suns (SMOLZ)
۷۱
۷۳
Milwaukee Bucks (FREX)
Finished
۲۱:۰۶
Phoenix Suns (SMOLZ)
۵۸
۶۳
Los Angeles Clippers (JD)
Finished
۲۱:۳۸
Milwaukee Bucks (ISSE)
۶۱
۵۱
Los Angeles Clippers (KRIZZY)
Finished
۲۲:۳۶
Los Angeles Lakers (SHINIGAMI)
۵۷
۶۵
Brooklyn Nets (SLIM)
inprogress
۲۲:۵۸
Boston Celtics (HEZI)
۳۸
۳۳
Phoenix Suns (Active PG)
inprogress
۲۳:۰۸
Brooklyn Nets (SPARKZ)
۶۰
۶۵
Los Angeles Lakers (ISSE)
Finished
۰۱:۰۰
Brooklyn Nets (SPARKZ)
۷۷
۶۶
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
Finished
۰۱:۳۸
Los Angeles Lakers (ISSE)
۴۵
۵۷
Philadelphia 76ers (SHINIGAMI)
Finished
۰۲:۱۰
Boston Celtics (HUNCHO)
۵۶
۵۴
Milwaukee Bucks (Active PG)
Finished
۰۲:۲۰
Golden State Warriors (DEANO)
۷۱
۵۷
Brooklyn Nets (SPARKZ)
Finished
۰۲:۳۰
Phoenix Suns (Deano)
۷۰
۵۵
Milwaukee Bucks (ISSE)
Finished
۰۴:۱۸
Boston Celtics (SHINIGAMI)
۴۷
۶۸
Los Angeles Clippers (SPARKZ)
Finished
۰۴:۵۰
Brooklyn Nets (HARLEM)
۶۷
۸۲
Philadelphia 76ers (Huncho)
Finished
۰۵:۰۰
Milwaukee Bucks (ISSE)
۶۲
۷۳
Phoenix Suns (Deano)
Finished
۰۵:۲۲
Boston Celtics (SHINIGAMI)
۶۶
۵۰
Milwaukee Bucks (ISSE)
Finished
۰۵:۵۴
Boston Celtics (SHINIGAMI)
۶۷
۶۲
Phoenix Suns (Deano)
Finished
۰۶:۵۸
Los Angeles Clippers (SPARKZ)
۷۹
۴۷
Milwaukee Bucks (ISSE)
Finished
۰۷:۳۰
Los Angeles Clippers (SPARKZ)
۵۳
۶۵
Boston Celtics (SHINIGAMI)
Finished
۰۸:۰۲
Philadelphia 76ers (Huncho)
۷۹
۵۶
Brooklyn Nets (HARLEM)
Finished
۰۸:۱۲
Milwaukee Bucks (ISSE)
۶۵
۷۲
Boston Celtics (SHINIGAMI)
Finished
۰۸:۳۴
Phoenix Suns (Deano)
۵۴
۷۱
Los Angeles Clippers (SPARKZ)
Finished
۰۹:۰۶
Brooklyn Nets (HARLEM)
۸۴
۷۱
Golden State Warriors (Active PG)
Finished
۰۹:۴۸
Phoenix Suns (THE PROCESS)
۶۵
۵۶
Los Angeles Clippers (SPOOKY)
Finished
۱۰:۳۶
Los Angeles Lakers (JD)
۴۹
۵۰
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
Finished
۱۰:۵۸
Phoenix Suns (THE PROCESS)
۷۳
۵۴
Boston Celtics (QUAKE)
Finished
۱۱:۳۰
Golden State Warriors (SXM)
۴۱
۷۸
Los Angeles Lakers (JD)
Finished
۱۱:۳۰
Brooklyn Nets (FREX)
۷۱
۵۶
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
Finished
۱۲:۰۲
Los Angeles Clippers (SPOOKY)
۵۹
۵۱
Milwaukee Bucks (DRAGON)
Finished
۱۲:۱۲
Golden State Warriors (SXM)
۵۶
۶۹
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
Finished
۱۲:۳۰
Phoenix Suns (THE PROCESS)
۶۳
۶۰
Milwaukee Bucks (DRAGON)
Finished
۱۲:۳۰
Brooklyn Nets (FREX)
۳۳
۸۶
Los Angeles Lakers (JD)
Finished
۱۳:۰۰
Brooklyn Nets (FREX)
۷۱
۷۸
Golden State Warriors (SXM)
Finished
۱۳:۳۸
Los Angeles Clippers (SPOOKY)
۵۴
۶۵
Phoenix Suns (THE PROCESS)
Finished
۱۳:۴۸
Los Angeles Lakers (JD)
۸۱
۶۱
Golden State Warriors (SXM)
Finished
۱۴:۰۰
Milwaukee Bucks (DRAGON)
۶۰
۶۲
Boston Celtics (QUAKE)
Finished
۱۴:۲۰
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
۵۴
۷۴
Brooklyn Nets (FREX)
Finished
۱۴:۴۲
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
۷۲
۵۸
Golden State Warriors (SXM)
Finished
۱۵:۱۴
Los Angeles Lakers (JD)
۵۹
۶۴
Brooklyn Nets (FREX)
Finished
۱۵:۴۶
Philadelphia 76ers (SMOLZ)
۵۹
۵۸
Los Angeles Lakers (JD)
Finished
۱۶:۱۸
Los Angeles Lakers (SPOOKY)
۶۲
۴۹
Philadephia 76ers (DRAGON)
Finished
۱۷:۰۰
Los Angeles Clippers (JD)
۵۴
۶۴
Phoenix Suns (SMOLZ)
Finished
۱۷:۲۲
Brooklyn Nets (THE PROCESS)
۸۲
۷۲
Philadephia 76ers (DRAGON)
Finished
۱۷:۳۰
Milwaukee Bucks (FREX)
۶۳
۵۷
Phoenix Suns (SMOLZ)
Finished
۱۸:۳۰
Boston Celtics (SXM)
۶۲
۷۱
Phoenix Suns (SMOLZ)
Finished
۱۸:۵۸
Philadephia 76ers (DRAGON)
۵۱
۶۶
Golden State Warriors (QUAKE)
Finished
۱۹:۴۰
Milwaukee Bucks (FREX)
۷۰
۵۳
Boston Celtics (SXM)
Finished
۲۰:۰۲
Philadephia 76ers (DRAGON)
۴۷
۶۸
Los Angeles Lakers (SPOOKY)
Finished
۲۰:۱۲
Los Angeles Clippers (JD)
۶۵
۵۴
Boston Celtics (SXM)
Finished
۲۰:۳۴
Brooklyn Nets (THE PROCESS)
۷۷
۶۶
Los Angeles Lakers (SPOOKY)
Finished
۲۰:۴۴
Philadephia 76ers (DRAGON)
۵۵
۸۲
Golden State Warriors (QUAKE)
Finished
۲۱:۱۶
Los Angeles Lakers (SPOOKY)
۶۵
۷۵
Golden State Warriors (QUAKE)
Finished
۲۲:۰۰
Golden State Warriors (ENIGMA)
۶۰
۷۱
Philadelphia 76ers (CLAMPS)
Finished
۲۲:۲۶
World
NBA 2K21 1x1
Bradley Beal
۱۰
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۴:۰۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۴:۱۰
James Harden
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۱۷:۰۰
LeBron James
۱۲
۱۰
Kawhi Leonard
Finished
۲۱:۰۰
Luka Doncic
۱۰
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۲۱:۵۰
James Harden
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۱:۱۰
LeBron James
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۰۱:۴۰
Damian Lillard
۶
۱۱
James Harden
Finished
۰۲:۰۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۰۲:۲۰
Damian Lillard
۲
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۰۳:۰۰
James Harden
۳
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۳:۳۰
Kawhi Leonard
۵
۱۲
LeBron James
Finished
۰۳:۴۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Luka Doncic
Finished
۰۹:۳۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۹:۵۰
James Harden
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۱۰:۰۰
Michael Jordan
۱۱
۵
LeBron James
Finished
۱۰:۱۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۱۲:۰۰
Russell Westbrook
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۱۸:۴۰
Russell Westbrook
۱۴
۱۲
Damian Lillard
Finished
۲۰:۴۰
James Harden
۱۳
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۰:۳۰
Kawhi Leonard
۱۱
۱۳
Michael Jordan
Finished
۰۰:۵۰
Bradley Beal
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۱:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۰۲:۱۰
LeBron James
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۰۲:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۰۴:۳۰
LeBron James
۱۱
۳
Kawhi Leonard
Finished
۰۵:۱۰
James Harden
۱۱
۹
Bradley Beal
Finished
۰۶:۳۰
LeBron James
۱۱
۷
Kawhi Leonard
Finished
۰۸:۳۰
LeBron James
۱۱
۵
Damian Lillard
Finished
۰۹:۲۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۰:۴۰
LeBron James
۱۶
۱۳
James Harden
Finished
۱۰:۵۰
LeBron James
۱۱
۶
Michael Jordan
Finished
۱۱:۵۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Tracy McGrady
Finished
۱۵:۲۰
Damian Lillard
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۵:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۱۶:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۱۶:۳۰
LeBron James
۶
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۶:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۲۰:۲۰
Tracy McGrady
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۰:۳۰
Tracy McGrady
۶
۱۲
Kawhi Leonard
Finished
۲۳:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۰۰
Luka Doncic
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۰:۱۰
Bradley Beal
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۰:۲۰
Damian Lillard
۱۳
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۰۰:۴۰
Luka Doncic
۷
۱۱
LeBron James
Finished
۰۱:۰۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۰۱:۲۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۰۱:۳۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۲:۴۰
James Harden
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۲:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۶
Bradley Beal
Finished
۰۳:۱۰
Russell Westbrook
۱۰
۱۲
Tracy McGrady
Finished
۰۳:۲۰
Luka Doncic
۱۰
۱۲
Damian Lillard
Finished
۰۳:۵۰
LeBron James
۱۱
۷
James Harden
Finished
۰۴:۲۰
Tracy McGrady
۱۳
۱۰
Damian Lillard
Finished
۰۴:۴۰
Russell Westbrook
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۰۴:۵۰
Bradley Beal
۸
۱۱
James Harden
Finished
۰۵:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۵:۲۰
Michael Jordan
۸
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۵:۳۰
Bradley Beal
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۰۵:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۶
James Harden
Finished
۰۵:۵۰
LeBron James
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۰۶:۰۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۶:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۳
Damian Lillard
Finished
۰۶:۲۰
LeBron James
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۶:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۵
Tracy McGrady
Finished
۰۶:۵۰
Luka Doncic
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۷:۰۰
Damian Lillard
۱۱
۸
James Harden
Finished
۰۷:۱۰
Bradley Beal
۶
۱۱
LeBron James
Finished
۰۷:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Russell Westbrook
Finished
۰۷:۳۰
Luka Doncic
۹
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۰۷:۴۰
Kawhi Leonard
۱۴
۱۶
Michael Jordan
Finished
۰۷:۵۰
Bradley Beal
۱۲
۱۵
Damian Lillard
Finished
۰۸:۰۰
Russell Westbrook
۷
۱۱
James Harden
Finished
۰۸:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۴
Tracy McGrady
Finished
۰۸:۲۰
Luka Doncic
۱۱
۸
Damian Lillard
Finished
۰۸:۴۰
Bradley Beal
۱
۱۱
Michael Jordan
Finished
۰۸:۵۰
James Harden
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۰۹:۰۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
Tracy McGrady
Finished
۰۹:۱۰
Bradley Beal
۳
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۰۹:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۵
Bradley Beal
Finished
۱۰:۲۰
Kawhi Leonard
۷
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۰:۳۰
Russell Westbrook
۲
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۱:۰۰
Bradley Beal
۶
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۱:۱۰
Kobe Bryant
۶
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۱:۲۰
Tracy McGrady
۶
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۱:۳۰
Russell Westbrook
۱۰
۱۲
James Harden
Finished
۱۱:۴۰
Kobe Bryant
۱۲
۷
Luka Doncic
Finished
۱۲:۱۰
Damian Lillard
۸
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۲:۲۰
LeBron James
۱۱
۴
Russell Westbrook
Finished
۱۲:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۶
Kawhi Leonard
Finished
۱۲:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۹
James Harden
Finished
۱۲:۵۰
Bradley Beal
۱۴
۱۲
Damian Lillard
Finished
۱۳:۰۰
Tracy McGrady
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۱۳:۱۰
Russell Westbrook
۹
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۳:۲۰
Kawhi Leonard
۷
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۳:۳۰
James Harden
۱۱
۹
Damian Lillard
Finished
۱۳:۴۰
Kobe Bryant
۱۱
۲
Bradley Beal
Finished
۱۳:۵۰
Russell Westbrook
۴
۱۱
Tracy McGrady
Finished
۱۴:۰۰
Luka Doncic
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۱۴:۱۰
Michael Jordan
۱۱
۶
James Harden
Finished
۱۴:۲۰
Kobe Bryant
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۱۴:۳۰
Tracy McGrady
۸
۱۱
Russell Westbrook
Finished
۱۴:۴۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
Luka Doncic
Finished
۱۴:۵۰
James Harden
۳
۱۱
LeBron James
Finished
۱۵:۰۰
Russell Westbrook
۳
۱۱
Kawhi Leonard
Finished
۱۵:۴۰
LeBron James
۱۱
۶
Kobe Bryant
Finished
۱۵:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۴
James Harden
Finished
۱۶:۰۰
Kawhi Leonard
۱۳
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۶:۲۰
Bradley Beal
۸
۱۱
Luka Doncic
Finished
۱۶:۵۰
Damian Lillard
۵
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۱۷:۱۰
Michael Jordan
۹
۱۱
LeBron James
Finished
۱۷:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۹
Russell Westbrook
Finished
۱۷:۳۰
Luka Doncic
۱۱
۹
James Harden
Finished
۱۷:۴۰
Bradley Beal
۱۳
۱۱
Damian Lillard
Finished
۱۷:۵۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Michael Jordan
Finished
۱۸:۰۰
Kawhi Leonard
۴
۱۱
LeBron James
Finished
۱۸:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۱
James Harden
Finished
۱۸:۲۰
Luka Doncic
۱۲
۶
Bradley Beal
Finished
۱۸:۳۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۱۸:۵۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۱۹:۰۰
LeBron James
۱۱
۵
Luka Doncic
Finished
۱۹:۱۰
James Harden
۱۱
۴
Damian Lillard
Finished
۱۹:۲۰
Michael Jordan
۱۱
۹
Kawhi Leonard
Finished
۱۹:۳۰
Tracy McGrady
۹
۱۱
Bradley Beal
Finished
۱۹:۴۰
LeBron James
۱۱
۹
Kobe Bryant
Finished
۱۹:۵۰
Luka Doncic
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۲۰:۰۰
James Harden
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۲۰:۱۰
James Harden
۱۳
۱۱
Luka Doncic
Finished
۲۰:۵۰
Michael Jordan
۱۱
۴
Bradley Beal
Finished
۲۱:۱۰
Kobe Bryant
۱۱
۷
Tracy McGrady
Finished
۲۱:۲۰
James Harden
۱۱
۸
Russell Westbrook
Finished
۲۱:۳۰
LeBron James
۱۱
۶
Damian Lillard
Finished
۲۱:۴۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۲:۰۰
Russell Westbrook
۵
۱۱
Michael Jordan
Finished
۲۲:۱۰
Damian Lillard
۵
۱۱
LeBron James
Finished
۲۲:۲۰
Kawhi Leonard
۱۱
۸
Tracy McGrady
Finished
۲۲:۳۰
James Harden
۷
۱۱
Kobe Bryant
Finished
۲۲:۴۰
Bradley Beal
۴
۱۱
Michael Jordan
Finished
۲۲:۵۰
LeBron James
۱۱
۵
Russell Westbrook
Finished
۲۳:۰۰
Damian Lillard
۵
۵
Luka Doncic
inprogress
۲۳:۲۰
Bradley Beal
-
-
James Harden
بازی شروع نشده است
۲۳:۳۰
World
NBA 2K22 Cyber Championship
Phoenix Suns (Cyber)
۱۳۵
۱۳۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
Finished
۱۲:۰۹
Atlanta Hawks (Cyber)
۱۲۲
۱۳۳
Utah Jazz (Cyber)
Finished
۱۰:۴۷
Denver Nuggets (Cyber)
۱۰۴
۱۲۲
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۰:۴۷
Philadelphia 76ers (Cyber)
۱۳۲
۱۴۶
Miami Heat (Cyber)
Finished
۱۳:۳۸
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۱۸
۱۳۲
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۶:۲۳
Brooklyn Nets (Cyber)
۱۲۵
۱۴۱
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۶:۵۰
Phoenix Suns (Cyber)
۱۲۶
۱۲۱
Boston Celtics (Cyber)
Finished
۱۹:۲۶
Miami Heat (Cyber)
۱۱۴
۱۴۳
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۲۲:۰۵
Houston Rockets (Cyber)
۱۳۳
۱۱۳
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۲۲:۰۶
Miami Heat (Cyber)
۱۱۹
۱۳۹
Golden State Warriors (Cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Houston Rockets (Cyber)
۱۲۴
۱۰۷
Portland Trail Blazers (Cyber)
Finished
۰۰:۰۵
Memphis Grizzlies (Cyber)
۱۴۹
۱۲۳
Washington Wizards (Cyber)
Finished
۰۹:۲۳
Minnesota Timberwolves (Cyber)
۱۳۶
۱۱۳
Indiana Pacers (Cyber)
Finished
۰۹:۲۳
Golden State Warriors (Cyber)
۱۲۷
۱۱۴
Milwaukee Bucks (Cyber)
Finished
۱۳:۳۸
Chicago Bulls (Cyber)
۱۱۹
۱۱۸
Toronto Raptors (Cyber)
Finished
۱۴:۵۸
Boston Celtics (Cyber)
۱۴۴
۱۳۱
Dallas Mavericks (Cyber)
Finished
۱۴:۵۸
Charlotte Hornets (Cyber)
۱۳۲
۱۰۶
Houston Rockets (Cyber)
Finished
۱۵:۳۰
Milwaukee Bucks (Cyber)
۱۱۸
۱۰۳
Sacramento Kings (Cyber)
Finished
۱۵:۴۳
Denver Nuggets (Cyber)
۱۲۱
۱۰۷
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۶:۵۰
Los Angeles Lakers (Cyber)
۱۰۴
۹۰
San Antonio Spurs (Cyber)
Finished
۱۸:۰۹